за Христос

Библейски атлас / Ахсаф

Царски град на Ханаанците - Исус Навиев 11:1, превзет от Исус Навиев и по-късно даден на Асировото племе - Исус Навиев 12:20 Исус Навиев 19:25.

Исус Навиев 11:1, Исус Навиев 12:20, Исус Навиев 19:25


« Назад