за Христос

Библейски атлас / Вир

Елим „Кладенецът на Могъщия или Всевишния”, Исая 15:8

I. Място за преседяване на евреите в Моав, където Бог им дал вода - Числа 21:16-17; Исая 15:8.

II. Град в Юда. Според Евсевий и Йероним, той се е намирал на няколко мили на запад от Ерусалим, близо до Ветсемес. Там Йотам побягнал от брат си Авимелех - Съдии 9:21.

Съдии 9:21« Назад