за Христос

Библейски атлас / Васан

„Плодородна, плодоносна долина”, Числа 21:33

Богато място от гори, което се намирало на изток от Йордан, между Ермон на север и планините Галаад и Амон на юг. Страната е получила името си от меката и песъчлива пръст. Тя се слави в Писанието с високите си дъбове, с добрите видове добитък и тучните си пасища: "овни от васански род" - Второзаконие 32:14; "овни, телци, ярета, всичките хранени васански" - Езекил 39:18. Дъбовете на Васан се споменават заедно с кедрите на Ливан - Исая 2:13. Изследователи описват страната като изобилстваща и до днес със зелена трева, с прохладни потоци, с хълми покрити с гори, и с добри пасища за стадата, които пасат по тях. По времето на Исус Навин, Аргов, един от главните му окръзи, обхваща 60 града защитени със стени - Второзаконие 4:43; Исус Навиев 20:8 Исус Навиев 21:27. Васан е даден за наследие на половината от Манасиевото племе, след като Исус Навин го превзе от Ог и неговите хора - Исус Навиев 12:4. Соломон получил храна от тази страна - 3Царе 4:13. Тя е завоювана от Азаил, но Йоас я превзел по-късно - 4Царе 10:33 4Царе 13:25. От Васан е произлязло гръцкото име Ватания, а на днешния арабски език Ел-ботеин. Но това последното име е обозначавало само южната и страна. Древният Васан е обхващал римските области Голонитис, Трахонитис, Авранитис, Ватания и Итурея.

Числа 21:33, Числа 32:33, Второзаконие 1:4, Второзаконие 3:1, Второзаконие 3:3, Второзаконие 3:4, Второзаконие 3:10, Второзаконие 3:11, Второзаконие 3:13, Второзаконие 3:14, Второзаконие 4:43, Второзаконие 4:47, Второзаконие 29:7, Второзаконие 32:14, Второзаконие 33:22, Исус Навиев 9:10, Исус Навиев 12:4, Исус Навиев 12:5, Исус Навиев 13:11, Исус Навиев 13:12, Исус Навиев 13:30, Исус Навиев 13:31, Исус Навиев 17:1, Исус Навиев 17:5, Исус Навиев 20:8, Исус Навиев 21:6, Исус Навиев 21:27, Исус Навиев 22:7, 3Царе 4:13, 3Царе 4:19, 4Царе 10:33, 1Летописи 5:11, 1Летописи 5:12, 1Летописи 5:16, 1Летописи 5:23, 1Летописи 6:62, 1Летописи 6:71, Неемия 9:22, Псалми 22:12, Псалми 68:15, Псалми 68:22, Псалми 135:11, Псалми 136:20, Исая 2:13, Исая 33:9, Еремия 22:20, Еремия 50:19, Езекил 27:6, Езекил 39:18, Амос 4:1, Михей 7:14, Наум 1:4, Захария 11:2


« Назад