за Христос

Библейски атлас / Ахая

„Скръб или безпокойство” , Деяния 18:12

В Новия Завет названието се употребява, за да обозначи цялата територия на Гърция, на юг от Македония, в която се включва Пелопонес или Морея и една част на север от Коринтския залив - Деяния 18:12 Деяния 19:21; 2Коринтяни 11:10. В частност Ахаия обаче е била една Гръцка област, на която Коринт е била столица и е обхващала северната част на Пелопонес. Виж Гърция.

Деяния 18:12, Деяния 18:27, Деяния 19:21, Римляни 15:26, 1Коринтяни 16:15, 2Коринтяни 1:1, 2Коринтяни 9:2, 2Коринтяни 11:10, 1Солунци 1:7, 1Солунци 1:8


« Назад