за Христос

Библейски атлас / Ваурим

„Младост”, 2Царе 3:16

Град на Вениамин, близо до Ерусалим, на пътя за Йордан. Той се споменава много пъти в историята на Давид - 2Царе 3:16 2Царе 16:5 2Царе 17:18.

2Царе 3:16, 2Царе 16:5, 2Царе 17:18, 2Царе 19:16, 2Царе 23:31, 3Царе 2:8


« Назад