за Христос

Библейски атлас / Ваалат

„Принадлежи на Ваал”, Исус Навиев 19:44

Град в земята на Дановото племе - Исус Навиев 19:44. Не е известно дали това е Ваалат, който е съграден отново от Соломон - 3Царе 9:18; 2Летописи 8:6.

Исус Навиев 19:44, 3Царе 9:18, 2Летописи 8:6


« Назад