за Христос

Библейски атлас / Ваала

Град в земята на Симеоновото племе - Исус Навиев 15:29. Среща се и като Киритиарим.

Исус Навиев 15:9, Исус Навиев 15:10, 1Летописи 13:6


« Назад