за Христос

Библейски атлас / Ваал-ферасим

Име дадено от Давид на едно място, на което се сражавал с филистимците - 2Царе 5:20; 1Летописи 14:11; Исая 28:21. Намирало се в долът на Рафаимите, близо до югозападната граница на Ерусалим.

2Царе 5:20, 1Летописи 14:11


« Назад