за Христос

Библейски атлас / Суф

I. Един Ефратец, т.е. един Витлеемец, но Левит, Самуилов праотец - 1Царе 1:1; 1Летописи 6:35.

II. "Земята Суф" - 1Царе 9:5, страната, където Саул беше дошъл, за да търси бащините си ослици, и където срещна Самуил. Тя може да е била страната, близо до Витлеем, където Суф, Самуиловият праотец е живял.

1Царе 9:5« Назад