за Христос

Библейски атлас / Зофим

„Наблюдаващи”, Числа 23:14

Едно поле при върха на Фасга. Тук цар Валак доведе Валаам, да принесе жертви, и да прокълне Израил - Числа 23:14.

Числа 23:14


« Назад