за Христос

Библейски атлас / Сова

I. Една сирийска страна, чийто цар воювал със Саул и Давид - 1Царе 14:47; 2Царе 8:3 2Царе 10:6. Изглежда, че не е била далече от Дамаск, и че е включвала градът Емат-Сова, който Соломон беше превзел - 2Летописи 8:3, и даже се е простирала до Ефрат - 2Царе 8:3.

II. Египетският цар, който се съюзи с Осия, Израилския цар, но не можа да възпре Асирийския цар, който превзе Самария и събори Израилското царство, (721г. преди Р.Х.) - 4Царе 17:4. Виж Фараон. Вярва се, че Сова е същия Севех или Савако II., във всеобщата история, вторият цар на Етиопската или двадесет и петата династия, и предшественик на Тирак. Съвременни открития в Ниневия, идват за да ни осветят върху един твърде забележителен факт, който силно потвърждава Св. История. Библията ни казва, че Египет и Асирия воювали често помежду си, и че Сова е воювал със Салманасар. След война следва мир; и както Библията ни приготвя да предположим, че договори за мир са се сключвали, Асирийските развалини идват, за да засвидетелствуват съществуването им. Една стая, която изглежда е била мястото, където различни записки са се държали, са открили между останките от неотдавна разкопания Сенахиримов дворец; и между другите печати, които намерили в нея, бил печатът на Сова, добре познат на учените Египтолози. Този печат бил ударен, (според тогавашният обичай), на един къс чиста кал, който носил и отпечатък от Асирийския царски печат; откоето има вероятност, между двата народа, действително да е бил сключен договор.

III. Кукумявка; една нечиста птица - Левит 11:16; Второзаконие 14:15.

1Царе 14:47, 2Царе 8:3, 2Царе 8:5, 2Царе 8:12, 2Царе 10:6, 2Царе 10:8, 2Царе 23:36, 3Царе 11:23, 1Летописи 18:5, 1Летописи 18:9, 1Летописи 19:6« Назад