за Христос

Библейски атлас / Сигор

„Най-малкият”(отнася се за град), Битие 13:10

Град в източната страна на Мъртво море. Той бе осъден заедно с четири други града, да се изгори с огън от небето, но по молба на Лот той бе съхранен - Битие 14:2 Битие 19:20-23,30. Първо, той се е наричал Вала, но след времето, когато Лот измоли от ангелът да се укрие в него, и настояваше на молбата си, поради неголемината на този град, името му се промени на Сигор, което ще рече малък. Пророците Исая (15:5) и Еремия (48:34), го споменават като Моавско владение.

Битие 13:10, Битие 14:2, Битие 14:8, Битие 19:22, Битие 19:23, Битие 19:30, Второзаконие 34:3, Исая 15:5, Еремия 48:34


« Назад