за Христос

Библейски атлас / Асис

„Защита”, 2Летописи 20:16

Един проход, близо до Енгади, през който моавците и амонците възлязоха към бреговете на Мъртво море - 2Летописи 20:16. Още арабите минавали през този път.

2Летописи 20:16


« Назад