за Христос

Библейски атлас / Зиф

„Виден”, Исус Навиев 15:55

I. Град на южната част на Юда - Исус Навиев 15:24.

II. Юдов град, три или четири мили на юго-изток от Хеврон; близо до него са били онези крепки места, в които Давид стоеше дълго време скрит - 1Царе 23:14,15.

Исус Навиев 15:55, 1Царе 23:14, 1Царе 23:15, 1Царе 23:24, 1Царе 26:2, 2Летописи 11:8« Назад