за Христос

Библейски атлас / Сиор

„Най-малкото”, Исус Навиев 15:54

Реката Нил. В Исая 23:3, и Еремия 2:18, под това име трябва да се разбира Нил. В Исус Навиев 13:3; 1Летописи 13:5, обозначава потока между Египет и Юда.

Исус Навиев 15:54


« Назад