за Христос

Библейски атлас / Цин

Една пустиня на южните предели на Ханаан, и на Запад от Едом - Числа 34:3,4. Тя е била част от голямата пустиня Фаран - Числа 13:26, и на североизточната й част е бил разложен град Кадис-варни, достопаметен със смъртта на Мариам, с изпращането на дванадесетте съгледвачи в Ханаан, с роптанието на израилтяните, с канарата, която пусна вода, и с неправедният Мойсеев гняв - Числа 13:21 Числа 20:1-13 Числа 27:14.

Числа 13:21, Числа 20:1, Числа 27:14, Числа 33:36, Числа 34:3, Второзаконие 32:51, Исус Навиев 15:1


« Назад