за Христос

Библейски атлас / Сиклаг

„Течащият или бликащият извор”, Исус Навиев 15:31

Юдов град, предаден после на Симеон. Той е бил разположен на пределите на филистимците - Исус Навиев 15:31 Исус Навиев 19:5, които го владяха до времето на Саул, когато Анхус, Гетския цар, го отстъпи на Давид. Тук са прибягвали много други бежанци от Юда, така че Давид можа да помогне на Анхус, и да накаже амаличаните, които бяха разграбили града през отсъствието му - 1Царе 27:1-6,30гл; Неемия 11:28.

Исус Навиев 15:31, Исус Навиев 19:5, 1Царе 27:6, 1Царе 30:1, 1Царе 30:14, 1Царе 30:26, 2Царе 1:1, 2Царе 4:10, 1Летописи 4:30, 1Летописи 12:1, 1Летописи 12:20, Неемия 11:28


« Назад