за Христос

Библейски атлас / Азмавет

„Силата на смъртта”, 2Царе 23:31

Ездра 2:24, Неемия 12:29


« Назад