за Христос

Библейски атлас / Севоим

„Диво място”, 1Царе 13:18

I. Един от четирите царски града в долът Сидим, изгорен с огън от небето. Виж Содом. Евсевий и Йероним споменават един град с това име, на западният бряг на Мъртво море.

II. Дол и град на Вениамин, на изток от Михмас - 1Царе 13:18; Неемия 11:34.

Неемия 11:34



« Назад