за Христос

Библейски атлас / Салмон

„Сенчест или съмнителен”, Рут 4:20

I. Началникът на Юдовото племе, мъж на Раав и баща на Вооз - Рут 4:20; Матей 1:4,5; Лука 3:32.

II. Нос на източния край на остров Крит - Деяния 27:7.

III. (на еврейски Цалмон), една планина в Самария, близо до Сихем - Съдии 9:48, може би клон от планината Гевал; може би е планината, която в Псалми 68:14, се казва, че е побеляла от сняг.

Псалми 68:14« Назад