за Христос

Библейски атлас / Саанан

„Огромна емиграция или голямо емигриране”, Исус Навиев 19:33

Предполага се, че е Сенан - Исус Навиев 15:37, град в Юдовата равнина.

Михей 1:11


« Назад