за Христос

Библейски атлас / Оза

„Сила”, 2Царе 6:3

Авинадавов син, който бе поразен, когато предвижваше ковчега от град Кириатиарим за Ерусалим - 2Царе 6гл.; 1Летописи 13гл. В лицето му, Бог наказа преобладаващото неуважение, което се показа в грубото друсане на ковчега от воловете, и неговото излагане на показ и пипане, когато законът изискваше да се покрие от свещениците, и да се носи чрез върлини върху раменете на Левитите, които умираха ако го погледнеха или докоснеха - Изход 25:14; Числа 4:5,15,19,20. Оза, може даже и да не е бил Левит. Сравни 1Летописи 15:2,13.

4Царе 21:18, 4Царе 21:26


« Назад