за Христос

Библейски атлас / Узал

„Ходещият нагоре надолу; безцелен или безпринципен, Битие 10:27

Йоктанов син, заселен в Честита Арабия - Битие 10:27.

Езекил 27:19


« Назад