за Христос

Библейски атлас / Уз

„Съветник”, Битие 10:23

Земята, в която живееше Йов - Йов 1:1; Еремия 25:20; П. Еремия 4:21. Седемдесетте я наричат Авситис. Вижда се, че тя е била в Пустинна Арабия между Палестина, Едом и Ефрат, не далеч от Едом. Не се знае дали жителите и са потомци на Уз, синът на Авраам, или на Уз, синът на Нахор, или на Уз Хореянинът - Битие 10:23 Битие 22:21 Битие 36:28. Те са имали доста добро понятие за истинния Бог, и началата на религията и добродетелта.

Йов 1:1, Еремия 25:20, Плач Еремиев 4:21


« Назад