за Христос

Библейски атлас / Ур

„Светлина или светъл”, Битие 11:28

Отечеството на Тара, и месторождението на Авраам - Битие 11:28,31 Битие 15:7. Обикновено той се нарича "Ур Халдейски" - Неемия 9:7; Деяния 7:4, и от някои се предполага, че е град Урфа, в северозападната част на Месопотамия. Градът Урфа (където евреите отиват на поклонение като месторождение на Авраам), е цветущ град с 50 000 жители, и отстои на сто мили югозападно от Диарбекир. Едни поставят Ур в Долна Халдея, върху обширните развалини, наричани днес Уарка, (на 31019/ сев. шир., и 45040/ ист. дълж.). Други, в Мугеир, не далеч от Уарка, на десния бряг на Ефрат, където открити надписи споменават старото име на град Хур. Ако приемем град Урфа за истинския Ур, ние посрещаме няколко възражения: 1) Естественото направление, което едно семейство със стада и чреди добитък, на път от Урфа за Палестина ще поеме, е на запад, когато Харан лежи на югоизток от този град. 2) Харан е около половин ден път разстояние от Урфа. Едва може да се каже, че Авраам излезе от Халдейската земя и пребиваваше в Харан - Деяния 7:4. 3) Халдея, в тесен смисъл, е страна разположена на Долен Ефрат, и се простира до Персийския залив; в по-широк смисъл тя обема Урфа, но тогава ще обема и Харан. 4) Страната, в която Урфа и Харан се намират, се наричаше във времето на Авраам Падан-Арам, а не Халдея - Битие 25:20.

Въобще се вижда, че Ур е бил в Южна Халдея, (или върху Уарка, или върху Мугеир), от които и едното и другото място си имат своите предания, които ги свързват с рождението и живота на Авраам.

Битие 11:28, Битие 11:31, Битие 15:7, Неемия 9:7« Назад