за Христос

Библейски атлас / Уфаз

Страна прочута с доброто си злато - Еремия 10:9; Даниил 10:5. На еврейски, тя се различава от думата Офир само с една буква. Смята се, че тя обозначава същата страна.

Еремия 10:9, Даниил 10:5


« Назад