за Христос

Библейски атлас / Тувал

„Последовател”, Битие 10:2

Яфетов син - Битие 10:2, който се предполага, че е прародителя на Тиварините, които населяваха североизточната част на Мала Азия. Те бяха войнствен народ, и търгуваха с роби и месни съдове по Тирските тържища - Исая 66:19; Езекил 27:13 Езекил 32:26 Езекил 38:2 Езекил 39:1.

Исая 66:19, Езекил 27:13, Езекил 38:2, Езекил 38:3, Езекил 39:1


« Назад