за Христос

Библейски атлас / Аталия

„Тих или безопасен”, Деяния 14:25

Морско пристанище в Памфилия при устието на река Катаракт, посетено от Павел и Варнава когато отивали от Пергия в Антиохия - Деяния 14:25. И до днес има много развалини в околностите на Аталия.

Деяния 14:25


« Назад