за Христос

Библейски атлас / Тов

„Плодоносна земя”, Съдии 11:3

Едно окръжие оттатък Йордан, където прибягна Ефтай, когато бе изпъден от Галаад - Съдии 11:3,5. Местоположението на това окръжие е неизвестно.

Съдии 11:3, Съдии 11:5, 2Царе 10:6, 2Царе 10:8


« Назад