за Христос

Библейски атлас / Терса

„Наслаждение”, Числа 26:33

Ханаански град завоюван от Исус Навин - Исус Навиев 12:24, който град после стана столица на Израилските царе от времето на Еровоам до царуването на Амарий, който основа град Самария, която остана столица на царството му - 3Царе 15:21,33 3Царе 16:6,23; 4Царе 15:14,16. Вероятно местоположението му е било дванадесет мили на изток от Самария.

Исус Навиев 12:24, 3Царе 14:17, 3Царе 15:21, 3Царе 15:33, 3Царе 16:6, 3Царе 16:8, 3Царе 16:9, 3Царе 16:15, 3Царе 16:17, 3Царе 16:23, 4Царе 15:14, 4Царе 15:16, Песен на песните 6:4


« Назад