за Христос

Библейски атлас / Тапса

„Коридор , Място за преминаване през реката”, 3Царе 4:24

Един важен град, разположен на западния бряг на река Ефрат; той е бил на североизточния край на Соломоновите владения - 3Царе 4:24. Понеже бродът на Ефрат тук е бил последния към юг, този град е бил от голяма важност за Соломон, който много е искал да привлече източната търговия към Палестина; затова и Тадмор е бил основан на пътя за пустинята. Може би същият този град се споменава в 4Царе 15:16, макар някой и да предполагат, че там става въпрос за друг един град със същото име, не далеч от Самария.

4Царе 15:16


« Назад