за Христос

Библейски атлас / Тамнат-сарах

„Изобилно наследство”, Исус Навиев 19:50

Град в Ефремовата планина, жилище на Исус Навин, и мястото където този Еврейски водач бе погребан - Исус Навиев 19:50 Исус Навиев 24:30. Местността, която сега се нарича Тибне, и която въобще се предполага, че Исус Навин беше избрал, лежи на една неравна планинска страна, на пътя от Гофна за Антипатрида. Други мислят, че Тамнат-сарах е бил разположен върху мястото, именувано сега Кефръ-харис, което отстои девет мили на юг от Сихем.

Исус Навиев 19:50, Исус Навиев 24:30


« Назад