за Христос

Библейски атлас / Тамна

„Задържан или владеещ се”, Битие 36:12

I. Един древен Ханаански град - Битие 38:12-14, който, след завладяването на Ханаанската земя, лежал на пределите на Юдовото и Дановото наследия - Исус Навиев 15:10 Исус Навиев 19:43. Той бил за дълго време подчинен на Филистимците, и Самсоновата жена била от Тамнат - Съдии 14:1-5; 2Летописи 28:18. Запустялото му местоположение, днес именуемо Тибне, лежи три мили на югозапад от Сорая.

II. Втората жена на Исавовия син Елифаз. Това име се среща между имената на Исавовите племена - Битие 36:12,22,40; 1Летописи 1:36,51.

Битие 38:12, Битие 38:13, Битие 38:14, Исус Навиев 15:10, Исус Навиев 19:43, Съдии 14:1, Съдии 14:2, Съдии 14:5, 2Летописи 28:18« Назад