за Христос

Библейски атлас / Тигър

Една от реките в рая. Виж Едем и Ефрат.

Битие 2:14, Даниил 10:4


« Назад