за Христос

Библейски атлас / Трите кръчми

Едно село на разстояние тридесет и три мили на югоизток от Рим - Деяния 28:15. То се споменава от Цицерон. Виж Апиево тържище.

Деяния 28:15


« Назад