за Христос

Библейски атлас / Танис

Много древен град в Долен Египет - Числа 13:22, при източния бряг на Таниския приток на Нил; днес се нарича Сан. Той е бил царски град - Исая 19:11,13 Исая 30:4, и е дал името си на полето около него, в което се извършиха първите могъщи Божии дела чрез Мойсей - Псалми 78:12,43. Грамадни купища от срутени храмове, обелиски, сфинксове, потвърждават древното величие на този град, и разрушението му, според думите на пророк Езекил - Езекил 30:14.

Еремия 46:25, Езекил 30:14, Езекил 30:15, Езекил 30:16, Наум 3:8


« Назад