за Христос

Библейски атлас / Теман

„Южната четвърт”, Битие 36:11

Град и окръжие в източен Едом, населен от Теман, внука Исавов - Битие 36:11,15,42; Амос 1:12; Ав. 3:3. Теманците - Битие 36:34, както другите едомци, са се славили с великата си мъдрост - Еремия 49:7,20; Авдий 8 Авдий 9 ст. Сравни думите на Елифаз Теманецът, които са написани в книгата на Йов.

Еремия 49:7, Еремия 49:20, Езекил 25:13, Амос 1:12, Авдий 1:9, Авакум 3:3


« Назад