за Христос

Библейски атлас / Тема

„Слънчево изгаряне”, Битие 25:15

Едно Исмаилово племе и окръжие, в северната част на Пустинна Арабия - Битие 25:15. Тема се споменава заедно с Дедан - Исая 21:14; Еремия 25:23, и се слави с керваните си - Йов. 6:19. Днес все още тази страна се нарича на арабски Тема.

Йов 6:19, Исая 21:14, Еремия 25:23


« Назад