за Христос

Библейски атлас / Телавив

Място, разположено на река Хорав в Месопотамия, където едно поселение от пленници евреи се засели - Езекил 3:15. Сега се намира в тази страна един град наречен Талаба.

Езекил 3:15


« Назад