за Христос

Библейски атлас / Тапфуа

I. Юдов град, на югозапад от Хеврон - Исус Навиев 15:34. Вет-тапфуа, днес Тефу, град между хълмовете на северозапад от Хеврон, е друго едно място - Исус Навиев 15:53.

II. Град в пределите на Ефремовото и Манасиевото наследие - Исус Навиев 16:8.

Кой от горните градове е градът, чийто цар се споменава в Исус Навиев 12:17, е неизвестно.

III. Потомък на Хеврон - 1Летописи 2:43.

Исус Навиев 12:17, Исус Навиев 16:8, Исус Навиев 17:8« Назад