за Христос

Библейски атлас / Тамар

„Палмово дърво”, Битие 38:6; Матей 1:3

I. Една Ханаанка, майка на Фарес и Зара - 1Летописи 2:4.

II. Дъщеря на Давид. Виж Талмай.

III. Дъщеря на Авесалом - 2Царе 14:27.

Езекил 47:18, Езекил 47:19, Езекил 48:28« Назад