за Христос

Библейски атлас / Тавера

„Горене или поглъщане”, Числа 11:3

Място, наречено така от огъня, който падна върху израилтяните, поради техните роптания, когато разположиха тук стана си - Числа 11:1-3; Второзаконие 9:22.

Числа 11:3, Второзаконие 9:22


« Назад