за Христос

Библейски атлас / Сирия

„Високите земи”, Съдии 10:6

Една голяма Азиатска област, която взета в най-обширния си смисъл, лежи между Средиземно море, Тавърските планини, и Тигър; така включваща Месопотамия, (на еврейски, двоеречна Сирия). Виж Арам II. Като изключим Ливанските рътове, цялата страна е равна. Според Новия Завет, Сирия граничи на запад и на северозапад със Средиземно море и Тавърските планини, които я отделят от Киликия, на изток с реката Ефрат, и на юг с Пустинна Арабия и Палестина, (или по-добре Юдея), понеже името Сирия, се е давало и на северната част от Палестина. Долината между Ливанските и Срещо-Ливанските планини, се е наричала Кили-Сирия, което име се е давало понякога и на съседната от към изток страна. През Еврейския плен, Сирия и Финикия бяха подвластни на Вавилонския цар, а по-късно васални на Персийските монарси. След завоюването й от римляните, тя се обърна на област под управлението на един исправник (проконсул), от който Юдея, макар и да се е управлявала от свои прокуратори, до някъде е била зависима. Сега Сирия е под властта на турците. Още от ранни времена, по-добрите й места са били гъсто населени, а изследователи днес намират следи от многобройни градове, непознати на историята.

Съдии 10:6, 3Царе 10:29, 3Царе 11:25, 3Царе 15:18, 3Царе 19:15, 3Царе 20:1, 3Царе 20:20, 3Царе 20:22, 3Царе 20:23, 3Царе 22:1, 3Царе 22:3, 3Царе 22:31, 4Царе 5:1, 4Царе 5:5, 4Царе 6:8, 4Царе 6:11, 4Царе 6:24, 4Царе 8:7, 4Царе 8:9, 4Царе 8:13, 4Царе 8:28, 4Царе 8:29, 4Царе 9:14, 4Царе 9:15, 4Царе 12:17, 4Царе 12:18, 4Царе 13:3, 4Царе 13:4, 4Царе 13:7, 4Царе 13:17, 4Царе 13:19, 4Царе 13:22, 4Царе 13:24, 4Царе 15:37, 4Царе 16:5, 4Царе 16:6, 4Царе 16:7, 1Летописи 18:6, 2Летописи 1:17, 2Летописи 16:2, 2Летописи 16:7, 2Летописи 18:30, 2Летописи 22:5, 2Летописи 22:6, 2Летописи 28:5, 2Летописи 28:23, Исая 7:1, Исая 7:2, Исая 7:4, Исая 7:5, Исая 7:8, Исая 17:3, Езекил 16:57, Езекил 27:16, Амос 1:5, Матей 4:24, Лука 2:2, Деяния 15:23, Деяния 15:41, Деяния 18:18, Деяния 20:3, Деяния 21:3, Галатяни 1:21


« Назад