за Христос

Библейски атлас / Сиина

„Ключ или отварящ”, Ездра 29:10

Един град, разположен на южната Египетска граница, между Тиви и Нилските водоскоци; днес се нарича Асуан. Плиний казва, че той се намирал на едно полуостровче на източния Нилски бряг; бил една миля в диаметър, и имал Римски гарнизон. "От Мигдол", близо до най-източното устие на река Нил, "до Сиина", означава цялата дължина на Египеската земя от север към юг - Езекил 29:10 Езекил 30:6. Много малко е останало от стария град. Не далеч от него се намират места, от където копаят Египетският гранит, наречен "Сиенит", който е давал добър материал за многобройни обелиски и колосални статуи.

Исая 49:12, Езекил 29:10, Езекил 30:6


« Назад