за Христос

Библейски атлас / Сихар

„Осуетяващ”, Исус Навиев 4:5

Всеобщо се приема, че Сихар е друго име на град Сихем, но по-вероятно е то да е мястото, което днес се нарича Аскар, върху източната стръмнина на планината Гевал, и не далеч от Якововия кладенец, докато Сихем отстои на миля и половина от този кладенец и от Аскар. Виж Сихем II.

Йоан 4:5


« Назад