за Христос

Библейски атлас / Авилиния

„Баща или изпратен от Бога”, Битие 10:28

Името на едно окръжие на източния път на Срещо - Ливанските планини, от 12 до 20 мили на северозапад от Дамаск, по посока на Илиопол или Ваалвек. Така наречено по името на град Авила и още - Лисаниева Авилиния. Тази област пр Езекил 15та година от царуването на Тиверия Кесаря - Римски, била управлявана като четверовластие от някой си Лисаний - Лука 3:1.

Лука 3:1


« Назад