за Христос

Библейски атлас / Сур

„Укрепено място”, Битие 16:7

I. Град на североизточния край на Египет, не далеч от днешния Суез - Битие 16:7 Битие 20:1 Битие 25:18; 1Царе 15:7 1Царе 27:8. Пустинята Сур, която лежи между него и Ханаан, взима името си от този град - Изход 15:22.

II. Мадиамски началник, чиято дъщерята беше убита от Финеес - Числа 25:15-18, и който бе умъртвен в една война с израилтяните - Исус Навиев 13:21.

4Царе 11:6« Назад