за Христос

Библейски атлас / Содом

„Горящ или в пламъци”, Битие 10:19

Град в Йорданската околност, и временно местопребивание на Лот - Битие 13:10-13 Битие 14:12. Поради огромните му вини и пороци, Бог го изгори с огън от небето - Битие 19гл. "Поляната Сидим", където този град се е намирал, е била приятна и плодовита, но бе изгорена, и по-късно, (според както въобще се вярва), наводнена от водата на Мъртво море, или Содомското езеро. Виж Йордан, и Море III. Пророците, като заплашват някои страни с бедствия, споменават Содом и Гомор, и предсказват, че и онези страни ще бъдат така опустошени, изсушени и обезлюдени - Еремия 49:18 Еремия 50:40, че ще се покрият с тръни и бодили, и че ще изгорят от жупел и сол, където нищо не ще може да се посади и посее - Второзаконие 29:23; Амос 4:11. Разорението на Содом и Гомор, се счита за най-зебележителното Божие наказание, и служи за огледало, в което онези, които безгрижно плуят в грях и разврат гледат на съдбата си. Името "Содом", се дава в Откровение 11:8, на големият и развратен град на Антихриста.

Битие 10:19, Битие 13:10, Битие 13:12, Битие 13:13, Битие 14:2, Битие 14:8, Битие 14:10, Битие 14:11, Битие 14:12, Битие 14:17, Битие 14:21, Битие 14:22, Битие 18:16, Битие 18:20, Битие 18:22, Битие 18:26, Битие 19:1, Битие 19:4, Битие 19:24, Битие 19:28, Второзаконие 29:23, Второзаконие 32:32, Исая 1:9, Исая 1:10, Исая 3:9, Исая 13:19, Еремия 23:14, Еремия 49:18, Еремия 50:40, Плач Еремиев 4:6, Езекил 16:46, Езекил 16:48, Езекил 16:49, Езекил 16:53, Езекил 16:55, Езекил 16:56, Амос 4:11, Софоний 2:9, Матей 10:15, Матей 11:23, Матей 11:24, Лука 10:12, Лука 17:29, Римляни 9:29, 2Петрово 2:6, Юда 1:7, Откровение 11:8


« Назад