за Христос

Библейски атлас / Асирия

„Поле”, Битие 2:14

Знаменита земя и държава, която е взела името си от Асур (втория син на Симеон), които се заселил в нея - Битие 10:22. В Библията името Асирия, се употребява с три различни значения:

I. Асирия древна и собствена, се е намирала на изток от Тигър между Армения, Сусиана и Мидия. Изглежда, че е заемала шестте области споменати от Птоломей. Днес тази територия представлява Кюрдистан и Мосулския пашалък. Ниневия (столицата й), била разположена в най-плодоносната от тези области. Думата Асирия в най-тесен смисъл, е означавала по него време само тази област.

II. В по-общ смисъл Асирия обозначава Асирийското царство, което е включвало Вавилония и Месопотамия, до Ефрат. Затова Исая употребява името на тази река, като, че ли иска да представи тази държава - Исая 7:20 Исая 8:7.

III. След опустошаването на Асирийската държава, името продължавало да се дава на онези земи, които били под нейното владение, а именно на Вавилония - 4Царе 23:29; Еремия 2:18, и на Персия - Ездра 6:22, където Дарий е наречен Асирийски цар.

Древната история на Асирия е много неясна. Обаче от свещената история знаем, че тя е била силна държава. Израел е подчинен на един от нейните царе по времето на съдиите, и през царуването на царете му той се е страхувал непрекъснато от Асирийската мощ. Фул, Асирийския цар нападна Израил през царуването на Манаим. Теглат-феласар помогна на Ахаз против една съюзна войска събрана от Сирия и от 10те племена. Салманасар нападна Израил, победи Осия и го принуди да му плаща годишен данък. Осия, като искал да отхвърли робството, се опита да сключи съюз с Египет и отказал да плати данъка. Когато било известено на Израилския княз за това тайно намерение, Салманасар пак нападнал Израил и подчини Самария, окова царя и в окови и пресели жителите и в Мидия, и с това унищожи отделното царство на 10те племена. Трите племена заселени на изток от Йордан били вече заведени в Мидия от Теглат-феласар, когато той опустошил Израил, за да избави Ахаз и Юдиното царство. Сеннахирим, Асирийският цар дошъл в Юда със силна войска по времето на царуването на Езекия, но бил чудесно поразен. Есарадон - неговия син и наследник опустошил Юда по времето на Манасия и отвел победения владетел окован във вериги във Вавилон. След това Асирийската държава отслабнала за кратко време и последният и цар бил изнеженият Сарданапал - Числа 24:22. Столицата и била една от най-прочутите в източният свят. Виж Ниневия. Накрая царството паднало в ръцете на мидяните, които го разделили с вавилонците.

Битие 2:14, Битие 10:11, Битие 25:18, 4Царе 15:19, 4Царе 15:20, 4Царе 15:29, 4Царе 16:7, 4Царе 16:8, 4Царе 16:9, 4Царе 16:10, 4Царе 16:18, 4Царе 17:3, 4Царе 17:4, 4Царе 17:5, 4Царе 17:6, 4Царе 17:23, 4Царе 17:24, 4Царе 17:26, 4Царе 17:27, 4Царе 18:7, 4Царе 18:9, 4Царе 18:11, 4Царе 18:13, 4Царе 18:14, 4Царе 18:16, 4Царе 18:17, 4Царе 18:19, 4Царе 18:23, 4Царе 18:28, 4Царе 18:30, 4Царе 18:31, 4Царе 18:33, 4Царе 19:4, 4Царе 19:6, 4Царе 19:8, 4Царе 19:10, 4Царе 19:11, 4Царе 19:17, 4Царе 19:20, 4Царе 19:32, 4Царе 19:36, 4Царе 20:6, 4Царе 23:29, 1Летописи 5:6, 1Летописи 5:26, 2Летописи 28:16, 2Летописи 28:20, 2Летописи 28:21, 2Летописи 30:6, 2Летописи 32:1, 2Летописи 32:4, 2Летописи 32:7, 2Летописи 32:9, 2Летописи 32:10, 2Летописи 32:11, 2Летописи 32:21, 2Летописи 32:22, 2Летописи 33:11, Ездра 4:2, Ездра 6:22, Неемия 9:32, Исая 7:17, Исая 7:18, Исая 7:20, Исая 8:4, Исая 8:7, Исая 10:5, Исая 10:12, Исая 11:11, Исая 11:16, Исая 19:23, Исая 19:24, Исая 19:25, Исая 20:1, Исая 20:4, Исая 20:6, Исая 23:13, Исая 27:13, Исая 36:1, Исая 36:2, Исая 36:4, Исая 36:8, Исая 36:13, Исая 36:15, Исая 36:16, Исая 36:18, Исая 37:4, Исая 37:6, Исая 37:8, Исая 37:10, Исая 37:11, Исая 37:18, Исая 37:21, Исая 37:33, Исая 37:37, Исая 38:6, Еремия 2:18, Еремия 2:36, Еремия 50:17, Еремия 50:18, Плач Еремиев 5:6, Езекил 23:7, Езекил 31:3, Езекил 32:22, Осия 5:13, Осия 7:11, Осия 8:9, Осия 9:3, Осия 10:6, Осия 11:5, Осия 11:11, Осия 12:1, Осия 14:3, Михей 5:6, Михей 7:12, Наум 3:18, Софоний 2:13, Захария 10:10, Захария 10:11« Назад