за Христос

Библейски атлас / Сохо

I. Град разложен в Юдовата поляна - 3Царе 4:10, при Азика, знаменит по битката между Давид и Саул от една страна, и филистимците от друга - 1Царе 17:1. Той бе укрепен от Ровоам, но после бе превзет от Филистимците - 2Летописи 11:7 2Летописи 28:18.

II. Планински град в Юда на югозапад от Хеврон - Исус Навиев 15:48. Д-р Робинсон намерил следи от тези две места, под името Сувейке, или Шавке.

2Летописи 11:7, 2Летописи 28:18« Назад